ALTEMA BLOG

Laser za merenje udaljenosti

Altema d.o.o. je preduzeće koje se bavi uvozom i distribucijom alata, radioničke opreme, sistema za ekstrakciju gasova u auto servisima i industriji,

Kompresor klipni 100/348 MC FIAC–PANAIR

Altema doo  je preduzeće koje se bavi uvozom i distribucijom alata, radioničke opreme, sistema za ekstrakciju gasova u auto servisima i industriji,

Alat za zupčenje BMW vozila

Altema d.o.o. je preduzeće koje se bavi uvozom i distribucijom alata, radioničke opreme, sistema za ekstrakciju gasova u auto servisima i industriji,